ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И РЕКЛАМАЦИИ

На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребителят има право да се  откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни считано от датата вписана в документа за покупка. Условията, при които връщането се извършва са:

Купувачът предварително да уведоми Продавача на e-mail: elea.office@gmail.com, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума. Продавачът ще изпрати съобщение за потвърждение за получаването на отказа, за да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Правото на отказ по чл. 26 може да бъде упражнено само в случай, че продуктите са в оригиналната си опаковка и вид.

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор при доставка на стоки, изработени по индивидуална поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания.
Клиентът няма право на връщане или замяна на стоки, които са доставени или внесени по клиентска заявка и по изрично негово желание.

При индивидуални поръчки, моля проверете артикулите и количествата, отговорността за тяхната коректност е на клиента.

При неизпълнение на посочените условия Продавачът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

  1. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Купувача. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Купувачът на Продавача, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Купувачът. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Купувачът поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
  2. В случай, че Купувача се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Продавачът се задължава да му възстанови цената на Стоката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от
    Купувача начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законноустановения срок. Купувачът изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Продавача да се извършва по банков път, независимо от използваното от Купувача платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките и съответните документи обратно.
  3. Купувачът следва да изпрати на Продавача или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на вписване в документа за покупка. Срокът се счита за спазен, ако Купувачът изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
  4. Стоки по индивидуална поръчка на клиента, които не се поддържат на склад в България не подлежат на отказ, връщане или замяна.