Към настоящия момент „БИЛДИНГ МАТЕРИАЛС ТРЕЙДИНГ “ ЕООД доставя само в
рамките на България.
Начините на доставка, предлагани от магазин „еlea“ са следните:
✓ Доставка със спедиторска фирмa за сметка на получателя
✓ Получаване на място (в търговско представителство на „elea“)
Стоката може да бъде взета от избрания от Потребителя магазин НЕ ПО-РАНО от 3
дни от подаването на поръчката и задължително след потвърждение от страна на „elea“.
При избор на „Получаване на място“, клиентът се съгласява да заплати минимум 50%
от дължимата сума по поръчка предварително по банковата сметка, посочена в
платежния модул.
Цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и условия на доставка (
стойност, застраховка и др.), съгласно цената на избраната спедиторска фирма.
Доставката на плочки в голям обем се извършва отделно от други стоки в поръчката,
чрез логистичен партньор на посочен от Потребител адрес, без разнос/качване до
апартамент. Стоката се разтоварва на прилежащ тротоар/офис на доставчика.
Сроковете на доставка се определят от избрания метод на плащане и неговото
изпълнение, наличност и готовност на стоката в склад на изпращача, приемане на
стоката от агент на спедиторската фирма. При наличност на стоката, доставката отнема
от 2 до 7 работни дни от датата на поръчка.
Потребителят има право и трябва да провери поръчката си преди да я приеме от
куриерската фирма. С това действие се гарантира физическата цялост и здравина на
стоката, като последващи рекламации и връщане на основание „повреда при доставка“
не се разглеждат и приемат.
Отказът от поръчка/доставена стока е на основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има
качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от
разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-
дневен срок от датата на доставка.
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са
изпълнени следните условия:
✓ Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна (в т.ч. да не е нарушена целостта
на поставените върху опаковката защитни стикери)
✓ Потребителят да е в състояние да предостави „elea“ покупните документи за стоката,
а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка
придружена от съответната стокова разписка
✓ Възстановяването на суми се извършва по банков път към сметка, предоставена от
потребителя във Формуляра за връщане на стока.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва
да изпрати или предаде за своя сметка стоките на магазин „elea“ не по-късно от 14 дни,
считано от изпращане на съобщението за отказ. Магазин „elea“ има право да отложи
възстановяването на платените суми до получаване на стоките или до представянето на
документ за изпращането.
Mагазин „elea“ възстановява сумата за покупката само при спазване на всички условия
за ненарушаване целостта на опаковката и акуратно предоставяне на платежните
документи.
До момента на предаването на стоката от Потребителя на магазин „elea“, рискът от
случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. При повредена
или счупена при доставка/връщане стока, „elea“ не поема отговорност да възстанови
нейната стойност.