Начините на доставка, предлагани от магазин „еlea“ са следните:
Доставка за гр. София.
Доставката с куриерска фирмa е за сметка на получателя.

Цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер, населено място и т.н., съгласно условията и цените на избраната спедиторска фирма.

✓ Получаване на място (в търговско представителство на „elea“)
Стоката може да бъде взета от избрания от Потребителя магазин НЕ ПО-РАНО от 3 дни от подаването на поръчката и задължително след потвърждение от страна на „elea“.
При избор на „Получаване на място“, клиентът се съгласява да заплати минимум 50% от дължимата сума по поръчка предварително по банковата сметка, посочена в платежния модул.

Доставката на плочки в голям обем се извършва отделно от други стоки в поръчката, чрез спедиторска фирма на посочен от Потребител адрес, без разнос/качване до апартамент.
Сроковете на доставка се определят от избрания метод на плащане и неговото изпълнение, наличност и готовност на стоката в склад на изпращача, приемане на стоката от агент на спедиторската фирма. При наличност на стоката, доставката отнема от 2 до 7 работни дни от датата на поръчка.
Потребителят има право и трябва да провери поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. С това действие се гарантира физическата цялост и здравина на стоката. Рекламации при настъпила повреда по време на транспорта се одобряват само в случаите, в които има коректно попълнен констативен протокол с куриерската фирма.
Отказът от поръчка/доставена стока е на основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка до 14-дневен срок от датата на доставка.
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:
✓ Оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена, стоката да е здрава и да не липсват елементи от нея или комплекта.
✓ Потребителят да е в състояние да предостави „elea“ покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка.
✓ Възстановяването на суми се извършва по банков път към сметка, предоставена от потребителя във Формуляра за връщане на стока.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва да изпрати или предаде за своя сметка стоките на магазин „elea“ не по-късно от 14 дни, считано от датата вписана в документа за покупка.

Потребителят, който упражнява правото си на отказ от договора от разстояние по чл. 26 заплаща преките разходи във връзка с връщането на стоката на Доставчика, в т.ч. и разходите по куриерски услуги.

Магазин „elea“ има право да отложи възстановяването на платените суми до получаване на стоките или до представянето на документ за изпращането.
Mагазин „elea“ възстановява сумата за покупката само при спазване на всички условия за не нарушаване целостта на опаковката и акуратно предоставяне на платежните документи.
До момента на предаването на стоката от Потребителя на магазин „elea“, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. При повредена или счупена при доставка/връщане стока, „elea“ не поема отговорност да възстанови
нейната стойност.

Стоки по индивидуална поръчка на клиента, които не се поддържат на склад в България не подлежат на отказ, връщане или замяна. При индивидуални поръчки, моля проверете артикулите и количествата, отговорността за тяхната коректност е на клиента.

Към настоящия момент „БИЛДИНГ МАТЕРИАЛС ТРЕЙДИНГ “ ЕООД доставя само в рамките на България и EC.