Общи условия и правила

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между БИЛДИНГ МАТЕРИАЛС ТРЕЙДИНГ EООД, представляващо онлайн магазин и www.elea-bg.com, наричан по-долу „elea” от една страна и посетителите и Потребители на електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес www.elea-bg.com наричан по-долу „Сайт“ от другата страна.

“БИЛДИНГ МАТЕРИАЛС ТРЕЙДИНГ“ EООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201001712 , със седалище гр. София , ж.к. Надежда  бл.410 вх. Д ет.4; тел. +359 888 330 151, имейл: elea.office@gmail.com


Регистрация

Mагазин „elea-“ дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него. Регистрацията е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.

Съгласие

С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от „elea“ при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите, в случай на възникнали проблеми и обстоятелства, свързани с коректното изпълнение на поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от горепосочените. 

Потребителската регистрация може да бъде заличена по всяко време по изрична молба на Потребителя.

Информация за физическите лица:

✓ Име, (Презиме), Фамилия

✓ Точен адрес за доставка

✓ Телефон за контакт

✓ Имейл адрес

Информация за юридическите лица:

✓ Пълно наименование на фирмата

✓ Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент. № по ЗДДС,

✓ Точен адрес за доставка

✓ Телефон за контакт

✓ Имейл адрес

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на „elea“ . При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от „elea“ .

Сигурност на личните данни

Потребителят носи отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли. При съмнение за неправомерен и не оторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми „elea“ незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Maгазин „elea“ осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. elea не носи отговорност за не доставени поръчки, поради неактуална информация и всички допълнително възникнали разходи са за сметка на Потребителя.

С цел запазване на личните данни и съгласно новия регламент на ЕС (GDPR) потребителят има право да изиска изтриване на профила си от сайта www.elea-bg.com по всяко време.

Поръчки

Mагазин „elea“ приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След успешно завършване на поръчката системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 

✓ Липса на наличност на поръчаната стока;

✓ Неуспешно плащане от страна на Потребителя;

✓ Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя;

При възникване на проблеми с доставката по вина на elea, всички допълнителни разходи са за сметка на „elea“. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

Гаранция

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са с гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. 

Цени и начини на плащане

СТОКИТЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯТ МАГАЗИН СА С ОФИЦИАЛНИТЕ СИ ЦЕНИ И НЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПУВАТ С ОБЯВЕНИТЕ ОНЛАЙН ОТСТЪПКИ !

Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, без цената за доставка. Повече информация за цената на доставката може да получите на тел. 0888 330 151 или от куриерската фирма, която сте избрали. Доставката се заплаща на куриерската фирма при получаването на стоката. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Начините на плащане, които се приемат са следните:

По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер. Потребителят извършва банков превод по сметка на Билдинг материалс трейдинг ЕООД , като посочи номера на поръчката като основание за превода. Поръчката трябва да бъде заплатена в рамките на 5 работни дни, след което автоматично се анулира.

Име на бенефициент: Билдинг Материалс Трейдинг ЕООД
Име на банка: Обединена българска банка
IBAN: BG05 UBBS 8002 1084 4869 40
BIC: UBBSBGSF

Maгазин „elea“ не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от „еlea“ стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/финансова институция.

 Начин, срок и цена на доставка

 Начините на доставка, предлагани от магазин „elea“ са следните:

✓ Доставката със спедиторска фирмa за сметка на получателя

✓ Доставката за гр. София е безплатна

✓ Получаване на място (в търговско представителство на „elea“ 

Стоката може да бъде взета от избрания от Потребителя магазин НЕ ПО-РАНО от 3 дни от подаването на поръчката и задължително след потвърждение от страна на магазин „elea“.

При избор на „Получаване на място“, клиентът се съгласява да заплати минимум 50% от дължимата сума по поръчка предварително по банковата сметка, посочена в платежния модул.

Цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и условия на доставка ( стойност на услугата, застраховка и др.), съгласно цената на избраната спедиторска фирма.

Доставката на плочки в голям обем се извършва отделно от други стоки в поръчката, чрез логистичен партньор на посочен от Потребителя адрес, без разнос/качване до апартамент.

Сроковете на доставка се определят от избрания метод на плащане и неговото изпълнение, наличност и готовност на стоката в склад на изпращача, приемане на стоката от агент на спедиторската фирма. При наличност на стоката, доставката отнема от 2 до 7 работни дни от датата на поръчка.

Потребителят има право и трябва да провери  поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. С това действие се гарантира физическата цялост и здравина на стоката. Рекламации при повреди се одобряват само в случай, в който има коректно попълнен констативен протокол предоставен от куриерската фирма.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок от датата вписана в фактурата или касовия бон.

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор при доставка на стоки, изработени по индивидуална поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания.
Клиентът няма право на връщане или замяна на стоки, които са доставени или внесени по клиентска заявка и по изрично негово желание.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

✓ Оригиналната опаковка на стоката да не нарушена, стоката да е здрава и с всички придружаващи детайли.

✓ Потребителят да е в състояние да предостави на „elea“ покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка

✓ Възстановяването на суми се извършва по банков път към сметка, предоставена от потребителя във Формуляра за връщане на стока.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва да изпрати или предаде за своя сметка стоките на магазин „еlea“ не по-късно от 14 дни, считано от датата вписана в фактурата или касовия бон.

Maгазин „elea“ има право да отложи възстановяването на платените суми до получаване на стоките или до представянето на документ за изпращането. Maгазин „еlea“ възстановява сумата за покупката само при спазване на всички условия за ненарушаване целостта на опаковката и акуратно предоставяне на платежните документи.

До момента на предаването на стоката от Потребителя на „elea“ , рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. При повредена или счупена при доставка/връщане стока, „elea“ не поема отговорност да възстанови нейната стойност.