Лични данни/GDPR

Ние зачитаме Вашите лични данни.

Искаме да Ви информираме защо имаме нужда от Вашите лични данни и как тази информация се използва. Това изявление е винаги достъпно най-долу на всяка страница на този сайт.

 1. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

1.1 Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите за функционирането на сайта и онлайн магазин www.elea-bg.com включително за следните цели:

Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазин.

1.2 Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • Ограничение на целите на обработване
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

1.3 При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 1. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество 

2.1 Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на сайт и онлайн магазин www.elea-bg.com  за следните цели:

 •  Регистрация и дейности като потребител/купувач в онлайн магазин www.elea-bg.com
 •  Приемане и обработка на направена поръчка
 •  Предоставяне на контактна информация на трети страни във връзка с извършване на транспортни и куриерски услуги
 •  Контакт и координация на направени поръчки, във връзка с уточняване на детайли, доставки и монтажи

2.2 За използване на сайт и онлайн магазин www.elea-bg.com  Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители.

 Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването му, като имате възможност да преглеждате съдържанието на сайта и да се информирате за предлаганите продукти и услуги.

Осъществяване на покупка в онлайн магазин www.elea-bg.com е услуга достъпна само за потребители предоставили лични данни или регистрирани потребители.

 Поръчка не може да бъде осъществена като гост или анонимен потребител, но могат да бъдат предоставени данни необходими за изпълнението ѝ, без задължителна регистрация на потребителски профил в системата.

2.3 Сайтът www.elea-bg.com съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на предоставените услуги. Сайтът www.elea-bg.com използва Google Analytics за отчитане и проследяване на потребителско поведение.

 1. Регистрация на потребителски профил и предоставяне на лични данни

3.1 За да направите поръчка в онлайн магазин www.elea-bg.com трябва да предоставите лични данни или да регистрирате потребителски профил, съдържащ следните данни:

 •  E-mail адрес (електронна поща)
 •  Собственоръчно въвеждана парола за достъп (при регистрация)
 •  Име и фамилия
 •  Телефон за контакт
 •  Държава, област, град, пощенски код
 •  Адрес
 •  Юридически статут (частно лице или фирма)

3.2 С доброволното предоставяне на лични данни или регистрация на сайта, Вие давате изричното си съгласие предоставените данни да бъдат употребявани за следните цели:

 • Получаване на поръчката
 • Обработване на поръчката
 • Контакт по телефон и/или електронна поща във връзка с направената поръчка
 •  Предоставяне на контактна информация във връзка с куриерска услуга и доставка

3.3 С регистрация на потребителски профил вие можете да:

 • Приемете или откажете получаването на информационен бюлетин и реклами;
 • Променяте и коригирате своите данни по всяко време;
 • Изисквате изтриване на регистрирания потребителски профил „да бъда забравен“ с всички предоставени данни и история за направени поръчки.

Веднъж изтрит потребителският профил престава да съществува. За да осъществите следваща поръчка трябва да направите нова регистрация на сайта.

3.4 При предоставяне на лични данни за поръчка без регистрация на профил в системата, предоставената информация се използва еднократно за получаване, обработка и изпълнение на конкретна поръчка и не се създава потребителски профил на клиент в системата.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

НАИМЕНОВАНИЕ: „БИЛДИНГ МАТЕРИАЛС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

ДДС № BG201001712

ЕИК: 201001712

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София, ж.к. Надежда  бл.410 вх. Д ет.4  

ТЕЛЕФОН +359 888 330 151

ЕЛ. ПОЩА elea.office@gmail.com

УЕБСАЙТ www.еlea-bg.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

НАИМЕНОВАНИЕ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

ТЕЛЕФОН +359 2 915 3 518 УЕБСАЙТ www.cpdp.bg