Лични данни/GDPR

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме защо имаме нужда от Вашите лични данни и как тази информация се използва. Това изявление е винаги достъпно най-долу на всяка страница на този сайт.

  1. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

1.1 Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на сайт и онлайн магазин www.elea-bg.com включително за следните цели:

    Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазин;

    Защита на информационната сигурност;

1.2 Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

    Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

    Ограничение на целите на обработване;

    Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

    Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

    Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

1.3 При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

    Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

  1. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество 

2.1 Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на сайт и онлайн магазин www.elea-bg.com  за следните цели:

    Регистрация и дейности като потребител/купувач в онлайн магазин www.elea-bg.com

    Приемане и обработка на направена поръчка;

    Предоставяне на контактна информация на трети страни във връзка с извършване на транспортни и куриерски услуги;

    Контакт и координация на направени поръчки, във връзка с уточняване на детайли, доставки и монтажи;

2.2 За използване на сайт и онлайн магазин www.elea-bg.com  Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители от дружеството.

    Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването му, като имате възможност да преглеждате съдържанието на сайта и да се информирате за предлаганите продукти и услуги;

    Осъществяване на покупка в онлайн магазин www.elea-bg.com е услуга достъпна само за потребители предоставили лични данни или регистрирани потребители;

    Поръчка не може да бъде осъществена като гост или анонимен потребител, но могат да бъдат предоставени данни необходими за изпълнението ѝ, без задължителна регистрация на потребителски профил в системата;

2.3 Сайтът www.elea-bg.com съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на предоставените услуги. Сайтът www.elea-bg.com използва Google Analytics за отчитане и проследяване на потребителско поведение.

  1. Регистрация на потребителски профил и предоставяне на лични данни

3.1 За да направите поръчка в онлайн магазин www.elea-bg.com трябва да предоставите лични данни или да регистрирате потребителски профил, съдържащ следните данни:

    E-mail адрес (електронна поща);

    Собственоръчно въвеждана парола за достъп (при регистрация);

    Име и фамилия;

    Телефон за контакт;

    Държава, област, град, пощенски код;

    Адрес;

    Юридически статут (частно лице или фирма);

3.2 С доброволното предоставяне на лични данни или регистрация на сайта Вие давате изричното си съгласие предоставените данни да бъдат употребявани за следните цели:

    Получаване на поръчката;

    Обработване на поръчката;

    Контакт по телефон и/или електронна поща във връзка с направената поръчка;

    Предоставяне на контактна информация във връзка с куриерска услуга, доставка и монтаж;

3.3 С регистрация на потребителски профил вие можете да:

    Приемете или откажете получаването на информационен бюлетин и реклами;

    Променяте и коригирате своите данни по всяко време;

    Изисквате изтриване на регистрирания потребителски профил „да бъда забравен“ с всички предоставени данни и история за направени поръчки. 

    Веднъж изтрит потребителският профил престава да съществува и за да осъществите следваща поръчка, трябва да направите нова регистрация на сайта;

3.4 При предоставяне на лични данни за поръчка без регистрация на профил в системата, предоставената информация се използва еднократно за получаване, обработка и изпълнение на конкретна поръчка и не се създава потребителски профил на клиент в системата.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви

НАИМЕНОВАНИЕ: „БИЛДИНГ МАТЕРИАЛС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

ДДС № BG201001712

ЕИК: 201001712

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София, ж.к. Надежда  бл.410 вх. Д ет.4  

ТЕЛЕФОН +359 888 330 151

ЕЛ. ПОЩА elea.office@gmail.com

УЕБСАЙТ www.еlea-bg.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

НАИМЕНОВАНИЕ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

ТЕЛЕФОН +359 2 915 3 518 УЕБСАЙТ www.cpdp.bg