Опазването на околната среда и зачитането на концепциите за екосъвместимост винаги са били съществени фактори за SICHENIA
Превъзходството на „Произведено в Италия“
Произведено в Италия не само посочва произхода на продукта. Произведено в Италия е синоним на перфектният дизайн.
Продукт Made in Italy е резултат от избора на оригинални дизайни и висококачествени суровини, които са част от ефективни и технологично усъвършенствани производствени процеси.

Показване на 4 резултата